10/6/11

Escrivim
Vés escollint les imatges que vulguis i narra el que hi succeeix. Així crearàs una petita història.

4/6/11

2/6/11

Temes 14 i 15 de coneixement del medi. La vida fa milers d' anys i la vida fa centenars d' anys.

En els temps dels primers éssers humans.


La vida humana en temps de la prehistòria: les coves d' Altamira (Santillana del Mar) a Cantàbria.

En el temps dels romans


La ciutat romana de Pol.lèntia a Mallorca.

El castell de Bellver

L'època dels navegants, el descobriment d' Amèrica.La història de la imprenta (Gutenberg)

La revolució industrial


Temps moderns

30/5/11

Tema 13 de matemàtiques

Practica els tema 13 de matemàtiques fent aquests exercicis.